Jeugdcursus 2023.

De jeugdcursus is goed verlopen met een 7-tal deelnemers(ters) en zoals gebruikelijk waren de eerste 2 lessen bij de Kouwenaar en dat waren theoretische lessen en de laatste 2 waren aan de waterkant bij Kasteel "De Cannenburch" en werd de praktijk geoefend. Op de laatste cursusavond werden ook de diploma's uitgereikt aan de geslaagde cursisten en ook dit jaar kon er, dankzij de goede  lessen van vismeester Albert Bosman,  aan alle kandidaten  een visdiploma uitgereikt worden zodat ook deze jeugdigen  weten wat zij doen moeten/kunnen aan de waterkant tijdens het vissen.

Geslaagden, gefeliciteerd met jullie visdiploma wat uitgereikt werd door Albert Bosman (vismeester)

 

FOTO@BERTUSOOSTERKAMP

Algemene  Ledenvergadering 14 maart  2023.

Locatie :Koetshuis bij Kasteel Cannenburch.

Het bestuur was zeer tevreden met deze goed bezochte ALV door een 45 tal leden.

Voorzitter Jan Schepers opende de vergadering met een welkoms woord en nadat er een moment stilte was gehouden voor de ontvallen leden werd er een speciaal welkom uitgesproken voor de aanwezigheid van erelid Jan van Werven.

Hierna was het woord aan secretaris Marinus Blok welke de notulen van de ALV 2022, het jaarverslag over 2022 en het jaarverslag van de VVC  voorlas . Deze werden allen zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Daarna had penningmeester Rinie Berkhoff het woord met het financieel verslag over 2022 en deze werd na enige uitleg ook zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De kascommissie zal bestaan uit dhr. D. de Wilde,  dhr.H.de Wilde en dhr.C van der Oosterkamp.

Wedstrijdsecretaris Albert Bosman die allereerst de mededeling had dat de viswedstrijden op het Defensieterrein niet doorgaan i.v.m. een verbod van Defensie met het oog op het stikstofbeleid dat gevoerd wordt. Om dit verder toe te lichten was Jarno Veldhuizen van SVON aanwezig en deze gaf met een goede uitleg aan hoe het een en ander in elkaar zat en waarom er (voorlopig) een verbod zal gelden. (Voorbeeld) HSFON heeft wel een sleutel maar mag deze  echter alleen gebruiken voor het te water laten van de eigen boot en niet voor andere doeleinden (wedstrijden etc.) Er is door HSFON wel een jurist ingeschakeld  over dit probleem maar of dit positief zal werken is de vraag.     Advies HSFON : om uit te kijken naar andere locatie voor de viswedstrijden  of auto's buiten het hek laten staan en lopen naar de stekken.

Na deze uitleg was de prijsuitreiking van de viswedstrijden in 2022 het volgende agendapunt. Enige uitslagen waren als volgt:

Zomercompetitie A-poule:                   Zomercompetitie  B-Poule:

1. J. Pelgrim      176 pnt.                      1.H.J.de Wilde 178 pnt.

2. A. Braakman 162 pnt.                      2.J.van Mossel 155 pnt.

3. K.Wagenaar  162 pnt.                      3.G.Buitenhuis 155 pnt.

O.T.V. Wedstrijd bij de Cannenburgh.  Herfst - cup  H.V.O 2022.

1. Arjan  Zweers   1215 gr.                   1.D. de Wilde 164 pnt.

2. Albert Bosman 1030 gr.                   2.H. de Wilde 162 pnt.

3. Aart Braakman   695 gr.                   3.A. Zweers    153 pnt.

              

 

Na de pauze, waarin een ieder een 2-tal consumptiemunten ter beschikking had, gaf Albert Bosman nog een verslag van de jeugdwedstrijden waaraan een tiental jeugdleden hadden meegedaan. Daarna nam de penningmeester het woord met de mededeling dat waarnemend voorzitter dhr.Jan Scheper gehuldigd zou worden voor  het 25 jarig jubileum in het bestuur van HVO en ook hiervoor was Jarno Veldhuizen op deze vergadering aanwezig want Jan kreeg ook de Gouden Speld  uitgereikt van Sport Visserij  Oost Nederland en een mooi gegraveerde  herinnerings plaquette van HVO.    

                                                                                        

 

Jeugdviscursus in 2023. 

Ook in 2023 organiseert HVO weer een jeugdviscursus voor de beginnende jeugdvisser t/m 13 jaar.

Het is belangrijk dat een beginnende visser op een goede en leuke manier leert hoe hij of zij moet vissen.Alle onderdelen van het vissen komen aan de orde tijdens de cursus.

Hierbij moet gedacht worden aan de verschillende soorten vissen, hoe ze er uitzien , hoe ze leven en wat eten ze en natuurlijk hoe je ze kunt vangen. Dit alles is terug te lezen in je eigen cursusboek, ook worden er vissnoertjes gemaakt onder leiding van ervaren vissers.                 

Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat en mag je jouw eigen cursushengel en cursusboek meenemen naar huis.                                                                                   

De viscursus wordt gehouden op woensdag 5, 12, 19 en 26 april  van 18:30 - 20:00 uur, de eerste 2 lessen zijn in Speeltuinvereniging " De Kouwenaar ", aan de Woestijnweg 61 en de laatste 2 gaan de cursisten vissen in de Cannenburch te Vaassen.                                                      

De kosten van deze cursus is € 10,=  ( dit is  inclusief visvergunning en materiaal. )

Wil je ook meedoen aan deze viscursus geef je dan zo snel mogelijk op bij Albert Bosman 06-13013517.  (N.B. bij voldoende deelname gaat de cursus door.)

 

Jeugdwedstrijden 2023.
 

Deze wedstrijden worden op de maandagen 5 juni, 12 juni, 19 juni en 26 juni 2023 gevist bij de Cannenburgh in Vaassen. Er wordt op deze maandagen van 19:00 tot 20:30 gevist in de Beukenhaag vijver.

Zoals gebruikelijk bij de jeugdwedstrijden zijn er elke wedstrijd prijzen voor de eerste 3 deelnemers en is er bij de afsluiting een prijs voor iedereen die aan de competitie heeft deelgenomen.

Wijziging verkooppunten visvergunningen.

Na het wegvallen van de Welkoop als het adres waar onze vergunningen en dagkaarten te verkrijgen waren, zijn we blij dat we Koffie-en Theehuys 'De Korenmolen' bereid gevonden hebben om in 2019 deze verkoop op zich te nemen.


Onze vergunningen zijn nu te verkrijgen bij de volgende verkooppunten:

  • Koffie-en Theehuys 'De Korenmolen', Jan Mulderstraat 18
  • Dier All-In, Stationsstraat 7 Epe
  • De Pelgrim hengelsport, Curacao 18 Apeldoorn
  • Online op www.vispas.nl

Voor dagkaarten om te kunnen vissen bij kasteel de Cannenburgch kunt u terecht bij Koffie-en Theehuys 'De Korenmolen' 

<!doctype html>

Voor meer foto's zie onze Facebook pagina