H.V.O. is opgericht op 24 mei 1945.

Het ledenaantal varieert jaarlijks tussen de 900 en 1000 leden.
De statuten van onze vereniging en het huishoudelijk reglement zijn in 2004 aangepast.
Deze zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. 

Erelid:
De
ereleden van de vereniging zijn:
Dhr. G. Dijkgraaf - oud secretaris 
Dhr. J Dreef - oud secretaris en bestuurslid
Dhr. J van Werven - oud voorzitter

OTV: Samen met de hengelaarverenigingen uit Olst en Terwolde vormt HVO de stichting O.T.V. Deze club is in het leven geroepen om gezamenlijk het visrecht van de Katerstede nabij de IJssel te huren.

 
 
 
SPORTVISSERIJ NEDERLAND:

Sportvisserij Nederland is het overkoepelende orgaan en levert de aangesloten hengelsportfederaties en verenigingen diverse diensten.

De hengelaarsvereniging Ontspanning is ingedeeld bij Sportvisserij Oost Nederland (de voormalige Federatie Oost Nederland). Sportvisserij Oost Nederland is onderverdeeld in rayons.

De hengelaarsvereniging Ontspanning behoort bij rayon 2. 

Sportvisserij Nederland kent een site waarin op allerlei manieren advies kan worden verkregen. Zo kan men iets over jeugdwerk, promotie, visstandbeheer en nog veel meer onderwerpen bekijken.
KIJK ONDER: www.hsvservice.nl