H.V.O. is opgericht op 24 mei 1945.

Het ledenaantal varieert jaarlijks tussen de 900 en 1250 leden.
De statuten van onze vereniging en het huishoudelijk reglement zijn in 2004 aangepast.
Deze zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. 

Ereleden:
De
ereleden van de vereniging zijn:
Dhr. G. Dijkgraaf - oud secretaris 
Dhr. J. Dreef - oud secretaris en bestuurslid
Dhr. J. van Werven - oud voorzitter

OTV: Samen met de hengelaarsverenigingen uit Olst en Terwolde vormt HVO de stichting O.T.V. Deze club is in het leven geroepen om gezamenlijk het visrecht van de Katerstede nabij de IJssel te huren.

VCV:  Vliegvis Club Vaassen is een gezellige vereniging voor vliegvissers die vele leuke uitjes maken.
 
SPORTVISSERIJ NEDERLAND:

Sportvisserij Nederland is het overkoepelende orgaan en levert de aangesloten hengelsportfederaties en verenigingen diverse diensten.

Hengelaars Vereniging Ontspanning is ingedeeld bij Sportvisserij Oost Nederland (de voormalige Federatie Oost Nederland). Sportvisserij Oost Nederland is onderverdeeld in rayons.

Hengelaars Vereniging Ontspanning behoort bij rayon 2. 

Sportvisserij Nederland kent een site waarin op allerlei manieren advies kan worden verkregen. Zo kan men iets over jeugdwerk, promotie, visstandbeheer en nog veel meer onderwerpen bekijken.
Link naar: www.hsvservice.nl