Op dit moment worden de controles voor HVO uitgevoerd door Dhr R. van Vemde. Als BOA zal hij controleren bij de Cannenburgh en de Hoge Waard.
Hiernaast heeft HVO haar eigen controleurs die regelmatig langs de waterkant te zien zijn.
Bij de vijvers van de Cannenburgh wordt door BOA's van Geldersche Kasteelen toezicht gehouden.

Vanuit Sportvisserij Oost Nederland (voormalige Federatie)  worden regelmatig controleurs ingezet.
Ook zijn er bestuursleden van HVO die de opleiding van controleur hebben gevolgd en dus bevoegd zijn controles langs de waterkant te verrichten.