PRIVACYVERKLARING VAN HENGELAARSVERENIGING ONTSPANNING VAASSEN-EPE

De Vaassense Hengelaarsvereniging is gevestigd te Vaassen in de gemeente Epe en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40101561. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de  Vaassense Hengelaarsvereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. De Vaassense Hengelaarsvereniging wordt verder kortweg ONTSPANNING genoemd.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelaarsvereniging ONTSPANNING verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid bij de Hengelaarsvereniging ONTSPANNING;
b. deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De Hengelaarsvereniging ONTSPANNING verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 De Hengelaarsvereniging ONTSPANNING kan deze gegevens gebruiken om:

a. het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
b. beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
c. voorlichting (informatievoorziening);
d. onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
e. handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de Hengelaarsvereniging ONTSPANNING via telefoonnummer 0578-574081 en 0578-619150 of per e-mail: **Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.** of  e-mail: **Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.** voor:

a. meer informatie over de wijze waarop Hengelaarsvereniging ONTSPANNING persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Nederland met betrekking tot u verwerkt;
d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelaarsvereniging ONTSPANNING.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hengelaarsvereniging ONTSPANNING zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelaarsvereniging ONTSPANNING treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1 Hengelaarsvereniging ONTSPANNING kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

a. Sportvisserij Nederland, aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties;
b. NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
c. verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
d. personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Hengelaarsvereniging ONTSPANNING verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelaarsvereniging ONTSPANNING daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Vaassen, gemeente Epe, mei 2018