HVO heeft het visrecht over de volgende viswateren:

De vijvers bij de CANNENBURCH in Vaassen met uitzondering van de Drielingvijver.
Er gelden diverse regels voor het vissen in de Cannenburgh. Deze regels staan duidelijk in de vergunning. Het bestuur van HVO vraagt met klem deze regels op te volgen. Blijkbaar is het nog steeds niet voor iedereen duidelijk dat er in het park van de Cannenburgh NIET GEFIETST mag worden. En ook mag men niet met een skelter of bromfiets in het park komen. In de vergunning van HVO staat e.e.a. duidelijk vermeld. In de vergunning staat ook dat het VERBODEN IS GROTE KARPERTENTEN en GROTE PARAPLU'S op te zetten langs de vijvers. Met meer dan twee hengels vissen is niet toegestaan. Geldersche Kasteelen heeft sinds kort een BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) die de controle uitvoert en zonder pardon zal bekeuren.

GEUL BIJ HET OLSTERVEER Dit water is in 2018 nieuw opgenomen in onze viswateren. De nieuwe uitgegraven geul aan beide kanten van de veerweg mag het gehele jaar door worden bevist. Het is niet toegestaan om met de auto aan het viswater te komen. De auto kan geparkeerd worden op de aan de veerweg aanwezige parkeerplaats.

DE KATERSTEDE  in Welsum, een kolk aan de IJssel nabij Welsum (gesloten tijd: 1 januari t/m 31 mei)
Het visrecht op deze kolk wordt gepacht door OTV, een stichting waarvan naast HVO ook de 
hengelaarverenigingen uit Terwolde en Olst lid zijn.