JAARVERGADERING 2018

De hengelaarsvereniging “Ontspanning” Vaassen Epe hield op dinsdag 13 maart haar algemene ledenvergadering in het Koetshuis in Vaassen. De vergadering werd weer zoals het de laatste jaren de gewoonte is door veel leden bezocht. Voorzitter Jan van Werven sprak bij het welkom daar zijn vreugde over uit.

Diverse onderwerpen kwamen aan de orde. De gebruikelijke jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en wedstrijdcommissie worden nog steeds in de traditie voorgelezen. Hierop kwamen uit de vergadering geen op- of aanmerkingen.

Het eigen viswater van “Ontspanning” staat meestal centraal tijdens de ledenvergadering, zo ook dit jaar. Nu de werkzaamheden aan de IJssel zijn afgerond heeft HVO na overleg met Staatsbosbeheer de visrechten op de NUG geul aan weerszijden van de veerweg in Welsum kunnen huren. Hiermee zijn de visrechten op de, door graafwerkzaamheden onbereikbaar geworden, Hoge Waard komen te vervallen.

Net als in het voorgaande jaar is HVO in 2017 doorgegaan met de verkoop van dagkaarten voor het vissen in de vijvers van de Cannenburgh. Deze dagkaarten zijn ook in 2018 weer te koop bij de Welkoop in Vaassen en zijn hoofdzakelijk bestemd voor vakantiegangers.

De jaarvergadering wordt ook gebruikt om de bekers uit te reiken van de viscompetitie 2017. Voorzitter Jan van Werven en Maarten Vos handelden dit af.

PRIJSWINNAARS:

Poule A:

  1. Huisman met 166 punten.
  2. Berkhoff met 161 punten.
  3. Pelgrim met 161 punten.

Poule B:

  1. Borghoff met 172 punten.
  2. de Wilde met 166 punten.
  3. Krol met 160 punten.

Herfstcup:

  1. de Wilde met 140 punten.
  2. de Wilde met 140 punten.
  3. Bosman met 134 punten.

De grootste vis werd in 2017 gevangen door Jan Pelgrim. Een brasem van 58 cm lang en maar liefst 2,5kg zwaar.

De bestuursverkiezing werden afgehandeld. Bestuurslid Jan Schepers, wegens omstandigheden helaas zelf niet aanwezig, was volgens schema aftredend. Hij stelde zich herkiesbaar en werd door de aanwezigen bij acclamatie herkozen. Speciale aandacht was er voor voorzitter Jan van Werven, die na 31 jaar bestuurslid te zijn geweest, afredend was en zich niet herkiesbaar had gesteld. Na een warm woord van Jaap Dreef mocht Jan een herinnering aan zijn lange tijd in het bestuur ontvangen en heeft de vergadering besloten om hem te benoemen tot erelid van HVO.

Met het afscheid van Jan van Werven bestaat het bestuur van HVO nog slechts uit vier personen en blijkt het moeilijk te zijn om vers bloed binnen het bestuur te krijgen. Ben je benieuwd wat het is om deel te nemen in het bestuur en wil je een keer een bestuursvergadering bijwonen, dan kan dit!

Het bestuur van HVO bestaat thans uit:

Waarnemend voorzitter: Jan Schepers , Penningmeester: Rinie Berkhoff. Secretariaat: Rinie Berkhoff en Gerrit Peters, Wedstrijdsecretaris en jeugdzaken: Jan Schepers, Bestuurslid (o.a. Jeugdzaken): Maarten Vos.

 

BESTUURSVERGADERINGEN:

Het bestuur van HVO vergadert maandelijks.

 

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.