JAARVERGADERING 2020

De hengelaarsvereniging “Ontspanning” Vaassen Epe hield op dinsdag 10 maart haar algemene ledenvergadering in het Koetshuis in Vaassen. De vergadering werd weer zoals het de laatste jaren de gewoonte is door veel leden bezocht. Voorzitter Jan Schepers sprak bij het welkom daar zijn vreugde over uit.

Diverse onderwerpen kwamen aan de orde. De gebruikelijke jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en wedstrijdcommissie worden nog steeds in de traditie voorgelezen. Hierop kwamen uit de vergadering geen op- of aanmerkingen.

Met betrekking tot  het  eigen viswater van “Ontspanning” waren afgelopen jaar geen noemenswaardige ontwikkelingen. Er worden hier geen werkzaamheden meer uitgevoerd en er kan ongehinderd worden gevist.

Met het geven van een jeugdcursus en het, als gevolg hiervan,  organiseren van de jeugdcompetitie was het afgelopen jaar voor de jeugd succesvol te noemen. Over de vier georganiseerde wedstrijden deden er dit jaar totaal 17 deelnemers mee.

De jaarvergadering wordt ook gebruikt om de bekers uit te reiken van de viscompetitie 2019. Voorzitter Jan Schepers en Albert Bosman handelden dit af.

PRIJSWINNAARS:

Poule A:

  1. Pelgrim met 172 punten.
  2. Krol met 164 punten.
  3. Braakman met 158 punten.

Poule B:

  1. de Weerd met 164 punten.
  2. Wagenaar met 160 punten.
  3. Krol met 159 punten.

Herfstcup:

  1. Pelgrim met 166 punten.
  2. Zweers met 160 punten.
  3. J. de Wilde met 159 punten.

De grootste vis werd in 2019 gevangen door A. Zweers. Tijdens de Herfstcup ving hij een barbeel van 75 cm lang.

De bestuursverkiezing werden afgehandeld. Penningmeester Rinie Berkhoff was  volgens schema aftredend. Hij stelde zich herkiesbaar en werd door de aanwezigen bij acclamatie herkozen.

Sinds 2019 bestaat het bestuur van HVO uit vijf personen. Het bestuur van HVO bestaat thans uit:

Voorzitter: Jan Schepers , Penningmeester: Rinie Berkhoff. Secretariaat: Rinie Berkhoff en Gerrit Peters,  Wedstrijdsecretaris: Albert Bosman , Bestuurslid: Maarten Vos.

 

BESTUURSVERGADERINGEN:

Het bestuur van HVO vergadert maandelijks.

 

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.