LEDENVERGADERING 2020

De hengelaarsvereniging “Ontspanning” Vaassen Epe hield op dinsdag 19 april haar algemene ledenvergadering in het Koetshuis in Vaassen. De vergadering werd weer zoals het de laatste jaren de gewoonte is door veel leden bezocht. Voorzitter Jan Schepers sprak bij het welkom daar zijn vreugde over uit.

Diverse onderwerpen kwamen aan de orde. De gebruikelijke jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en wedstrijdcommissie worden nog steeds in de traditie voorgelezen. Hierop kwamen uit de vergadering geen op- of aanmerkingen. Met betrekking tot het eigen viswater van “Ontspanning” waren afgelopen jaar geen noemenswaardige ontwikkelingen. Er worden hier geen werkzaamheden meer uitgevoerd en er kan ongehinderd worden gevist.

Ondanks dat de jeugdcursus als gevolg van Corona geen doorgang kon vinden in 2021, werd de jeugdcompetitie gelukkig wel gehouden en was er genoeg belangstelling. Over de vier georganiseerde wedstrijden deden er dit jaar totaal 13 deelnemers mee.

Tijdens de vergadering werd penningmeester Rinie Berkhoff in het zonnetje gezet vanwege zijn vijfentwintigjarig jubileum. Erelid Jaap Dreef mocht Rinie hiervoor namens Sportvisserij Oost Nederland een mooie speld overhandigen.

De jaarvergadering wordt ook gebruikt om de bekers uit te reiken van de viscompetitie 2021. Voorzitter Jan Schepers en Albert Bosman handelden dit af. Vanwege het vervallen van een groot aantal wedstrijden van de zomercompetitie waren er enkel bekers voor de herfstcup.


Herfstcup:

1. J. Pelgrim met 166 punten.
2. A. Zweers met 164 punten.
3. H.J. de Wilde met 160 punten.

De grootste vis werd in 2021 gevangen door A. Zweers. Tijdens de Herfstcup ving hij een vis van 63 cm lang.

De bestuursverkiezing werd afgehandeld. Secretaris Gerrit Peters was volgens schema aftredend. Hij stelde zich niet herkiesbaar waardoor het bestuur van HVO nu nog uit 3 personen bestaat, te weten: Voorzitter: Jan Schepers , Penningmeester: Rinie Berkhoff. Secretariaat: Rinie Berkhoff Wedstrijdsecretaris: Albert Bosman

 

BESTUURSVERGADERINGEN:

Het bestuur van HVO vergadert maandelijks.

 

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.