Van de Hengelaars Vereniging “Ontspanning” te Vaassen / Epe

 1. De deelnemers moeten lid zijn van de bovenstaande hengelsportvereniging.
 2. Er worden 8 competitiewedstrijden gevist, waarvan de 6 beste uitslagen meetellen voor de competitie.
 3. Wedstrijden van de HVO worden gevist met de vrije hengel, er mag maar met 1 hengel worden gevist. Er mag eventueel een tweede hengel opgetuigd gereed staan.
 4. Alle wettelijke toegestane aassoorten mogen gebruikt worden, m.u.v. aardappelen, hennep, vers de vase, waarmede niet mag worden gevoerd en gevist.
 5. Het begin en einde van de wedstrijd worden door een duidelijk signaal aangegeven.
  Vóór het aanvangssignaal mag er gepeild worden
  .
  Voeren met mate na het eerste signaal is toegestaan.
  Het eerste signaal is tevens aanvang wedstrijd.
 6. Er wordt gevist op gewicht, alle gevangen vis telt m.u.v. Snoek, snoekbaars,   paling. Voor de competitie wordt de volgende puntentelling in acht genomen, nr 1 krijgt 30 pnt nr 2 28 pnt, nr 3 26 pnt, nr 4 24 pnt nr 5 23 pnt enz. Voor de grootste vis gevangen tijdens alle door de HVO georganiseerde wedstrijden, deze moet minimaal 35 cm meten, is een wisselbeker beschikbaar.
 7. De deelnemers mogen voor aanvang wedstrijd geen vis in hun bezit hebben. De controleurs zijn bevoegd alle vis attributen van de deelnemers ter plaatse te controleren.
 8. Het gebruik van een landingsnet is toegestaan, iemand helpen is toegestaan
 9. Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een niet metalen leefnet, deze moet minimaal 4,00mtr lang zijn, het net moet in het water blijven tot de controleur komt wegen.
 10. Aan het einde van de wedstrijd neemt de weger de deelnemerskaart in, voor het noteren van de gewogen vis.
  Let op:De weger weegt en niet de deelnemer.
 11. Minder validen zullen eventueel een goed bereikbare plaats aangeboden krijgen.
 12. Overtredingen of misdragingen kunnen diskwalificatie tot gevolg hebben.
 13. Bij onweer wordt de wedstrijd door de wedstrijdleiding gelijk afgeblazen, bij weersverbetering kan de wedstrijd eventueel hervat worden, is er meer dan 50 % van de wedstrijd gevist is wordt deze als gevist geboekt, is er geen mogelijkheid de afgelaste wedstrijd binnen 3 weken in te halen wordt deze voor iedere deelnemer met een 0 afgeschreven, dit geldt ook voor andere calamiteiten zoals onweer, sneeuw of ijzel. Bij hoog water 420 cm of hoger zal de wedstrijd worden verplaatst naar een later tijdstip of er wordt uitgeweken naar de Cannenburg, teletext pag 720 ned 1, 2 of 3.
 14. Een deelnemer die voor het eerst wedstrijden bij de H.V.O. mee vist start automatisch in de B-poule.
 15. In alle gevallen waarin niet is voorzien beslist de wedstrijdleiding
 16. Alle deelnemers worden geacht, door hun deelname, met dit reglement akkoord te gaan.
 17. Prijzen, niet afgehaald bij de prijsuitreiking, vervallen aan de vereniging, mits de deelnemer zich voor de wedstrijd afmeldt bij een van de bestuursleden. Deelnemers die 3 wedstrijden of minder hebben gevist komen niet voor een prijs in aanmerking, dit geld voor beide competities, zowel zomer- als herfstcup
 18. De wedstrijdleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade.